رویدادها و مناسبتها

اطلاعیه انتخاب واحد ترم مهر 96 گروه پرستاری

قابل توجه دانشجويان پرستاري

1-ابتدا دروس پايه، اصلي و تخصصي را انتخاب نموده و سپس دروس عمومي كه برخورد ندارد را انتخاب نماييد.

2-رعایت پیش نیاز ضروری بوده و در صورت عدم رعایت پیش نیاز، دروس بعدا حذف شده و مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

3-با توجه به اينكه براي دروس كارآموزي، تئوري آن بصورت همنياز تعريف گرديده است، ابتدا درس تئوري و سپس كارآموزي مربوطه را انتخاب نماييد.

4-دانشجويان هر ترم دروس ارائه شده براي آن ترم را انتخاب نمايند.

5-در صورتی که دانشجو در دروس  پایه، اصلی یا تخصصی ترم قبل نمره قبولی کسب نکرده است، حتما باید آن درس را بجای برخی دروس این ترم انتخاب نماید. همچنین دانشجوی مشروط (معدل زیر 12) حداکثر 14 واحد می تواند داشته باشد. اولویت حذف دروس برای این افراد، ابتدا دروس عمومی و در صورت ضرورت، دروسی که پیشنیاز درس در ترم آینده نیستند، می باشد.

6-توصیه می گردد در اولین روز مجاز انتخاب واحد دروس انتخاب گردد. پرشدن کلاس های عمومی توسط سایر رشته برای انتخاب این دروس، مشکل ایجاد خواهد نمود.

7-دانشجویان ورودی قبل 93، به علت عدم رویت دروس، باید با ارائه درخواست به خانم نورایی، به صورت دستی انتخاب واحد نمایند.

 

دروس ترم اول: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

تشریح-فیزیولوژی-بیوشیمی-میکروب شناسی-انگل شناسی-اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

-روانشناسی فردی و اجتماعی-شیمی پیش دانشگاهی-زیست شناسی پیش دانشگاهی-زبان انگلیسی-کارگاه مهارت های ارتباطی با مددجو و خانواده-وصایای امام

درصورتی که دانشجو شیمی پیش نداشته باشد، بجای آن اندیشه اسلامی 1 و در صورتی که زیست پیش نداشته باشد، بجای آن انقلاب اسلامی انتخاب نماید.

 ترم سوم: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

ژنتیک و ایمنولوژی-زبان تخصصی-پرستاری بزرگسالان سالمندان1-کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 1-پرستاری سلامت فرد و خانواده- پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-پرستاری بهداشت روان-آمار حیاتی-کارگاه ایمنی مددجو-تفسیر موضوعی قرآن

تذکر: افرادی که در ترم قبل از دروس فرآیند آموزش بیمار-مفاهیم پرستاری ویا داروشناسی نمره قبولی کسب نکرده اند، الزاما باید این دروس را در این ترم انتخاب نمایند. ترتیب حذف دروس برای جایگزینی به ترتیب تفسیر موضوعی قرآن–آمارحیاتی و پرستاری بهداشت روان

ترم پنجم: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

پرستاری بزرگسالان و سالمندان 3-کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان 3-مراقبت های پرستاری در منزل –پرستاری کودک سالم-پرستاری و بهداشت محیط-کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران-کارگاه اخلاق حرفه ای-تاریخ فرهنگ و تمدن-تفسیر موضوعی قرآن-انقلاب اسلامی

 دروس ترم هفتم: (ترم اول عرصه)

 اصلاح تبصره یک ماده 12 آیین نامه آموزشی

درصورت تایید شورای آموزشی واحد استانی، اخذ حداکثر پنج واحد درسی (عمومی یا اختصاصی، تئوری یا عملی) با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درس، همراه کارآموزی در عرصه بلامانع است. همچنین در صورتی که دانشجو، یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته باشد و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد، با نظر شورای آموزشی واحد استانی و تایید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به استاد بگذراند.

 لذا بر این اساس:

 1- دانشجویانی که واحد کارآموزی باقی مانده دارند(حتی یک واحد) وارد عرصه نخواهند شد.

 2- اگر دانشجو بیش از پنج واحد باقی مانده داشته باشد و تا کنون هیچ یک از دروس را انتخاب نکرده باشد، به هیچ عنوان وارد عرصه نخواهد شد.

 3- در صورتی که دانشجو یک درس (تئوری یا عملی) مازاد بر پنج واحد داشته باشد که قبلا آن را اخذ و در کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب ننموده است، انتخاب آن درس بصورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه با تایید استاد مربوطه بلامانع است.

 4- اگر دانشجو فقط یک درس تئوری یا عملی جهت ورود به کارآموزی در عرصه داشته باشد و قبلا آن را اخذ و در کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب نکرده می تواند با تایید استاد مربوطه آن درس را بصورت معرفی به استاد بگذراند.

 5- انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصه 1 و 2، حداکثر پنج واحد است.

 6-اگر دانشجو درس را به صورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه انتخاب نموده و در آن درس موفق به کسب نمره قبولی نشود، باید آن درس را با حضور در کلاس در ترم آینده انتخاب نماید.

 7- از آنجا که انتخاب درس همراه عرصه باید توسط شورای آموزش واحد استانی تایید گردد ،دانشجو باید درخواست مکتوب به معاونت آموزشی ارائه نماید.

دروس ترم هفتم:

پرستاری بزگسالان/سالمندان(3-1) و پرستاری مراقبت در منزل- پرستاری مراقبت  ویژه- کارگاه اعتبار بخشی- کارگاه جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده- کارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی

گروه پرستاری

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker