رشته های دایر در دانشگاه

 

تعداد رشته هاي تحصيلي 77 رشته-مقطع مي باشد که از اين تعداد، 3 رشته دکتری تخصصی، 26 رشته در مقطع کارشناسي ارشد، 31 رشته در مقطع کارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)، 17 رشته در مقطع کارداني (پيوسته و ناپيوسته) و ضمنا 8 رشته در آموزشکده فني حرفه اي سما داير است. 63 نفر عضو هیات علمی تمام وقت و  7 نفر عضو هیات علمی نیمه وقت به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند.
تعداد كل دانشجويان فعال در دانشگاه 3000 نفر است كه در دپارتمانهاي زير مشغول به تحصيل مي‌باشند.

 

 

 رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

مجموعه امتحانی

رشته های دکتری

مجموعه مهندسی برق

برق -قدرت

برق -کنترل

مجموعه مهندسی کشاورزی

کشاورزی - زراعت

 

مجموعه امتحانی

رشته های کارشناسی ارشد

مجموعه مهندسی برق

الکترونيک قدرت و ماشين هاي الکتريکي

برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي الکتريکي

سيستمهاي قدرت

شبکه هاي مخابراتي

مخابرات امن و رمزنگاري

مخابرات سيستم

مخابرات ميدان و موج

مخابرات نوري

کنترل

افزاره هاي ميکرو و نانوالکترونيک

سيستمهاي الکترونيک ديجيتال

مدارهاي مجتمع الکترونيک

مجموعه علوم اجتماعی

جامعه شناسی

پژوهش علوم اجتماعی

مجموعه روانشناسی

روان سنجی ( سنجش و اندازه گیری )

مجموعه علوم تربیتی

آموزش و پرورش پیش دبستانی

مجموعه حقوق

معارف اسلامی حقوق خانواده

مجموعه فقه و مبانی حقوقاسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مجموعه مهندسی کشاورزی

زراعت

اگرو اکولوژی

تکنولوژی بذر

مجموعه آمار

آمار اجتماعي و اقتصادي

آمار رياضي

مجموعه مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

مجموعه مهندسی مکاترونیک

اتوماتیک و کنترل تولید

ارتباطات جنبي انسان- ماشين-کامپيوتر

طراحي رباتها و سيستم هاي مکاترونيکي

 

کلیه رشته های دانشگاه آزاد اسلامی گناباد به تفکیک دانشکده و مقطع

رديف

دانشکده

مقطع

رشته

1

دانشکده فنی و مهندسی

دکتری تخصصی

برق - کنترل

برق - قدرت

کارشناسی ارشد

برق قدرت - تکنولوژی فشار قوی

برق قدرت - سیستم های قدرت

برق قدرت - ماشین های الکتریکی

برق قدرت –  الکترونیک قدرت

برق مخابرات

برق کنترل

مکانیک - طراحی کاربردی

مکاترونیک - اتوماتیک و کنترل تولید

مکاترونیک - طراحی ربات ها و سیستم های مکاترونیکی

ارشد مکاترونیک - ارتباط جنبی انسان، ماشین و کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران

مهندسي برق (قدرت- مخابرات الکترونیک کنترل)

مهندسي برق - سیستمهای دیجیتال

مهندسي تکنولوژی مکانیک نیروگاه

مهندسي کامپیوتر فن آوري اطلاعات IT

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی تکنولوژی انتقال و توزیع

مهندسی تکنولوژی برق قدرت

مهندسی تکنولوژی فن آوری اطلاعاتICT

مهندسی تکنولوژی ساختمان

مهندسی مکانیک خودرو

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی

مهندسی عمران

معماری

مهندسی تکنولوژی راه سازی

مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید

کاردانی ناپیوسته

برق ( قدرت- الکترونیک مخابرات)

عمران - كارهاي عمومي ساختمان

کاردانی پیوسته

برق صنعتی

الکترونیک  عمومی

تأسیسات

ساخت و تولید

ساختمان

نقشه کشی معماری

2

دانشکده کشاورزی و دامپزشکی

کارشناسی ارشد

کشاورزی اگرواکولوژی

کشاورزی زراعت

کشاورزی - تکنولوژی بذر

کارشناسی پیوسته

مهندسي كشاورزي زراعت

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

مهندسی تکنولوژی علوم دامی

کاردانی ناپیوسته

دامپزشكي

کاردانی پیوسته

امور دام

3

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی پیوسته

پرستاری

مامایی

4

دانشکده علوم انسانی

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

پژوهش در علوم اجتماعی

روانشناسی -روان سنجی ( سنجش و اندازه گیری )

الهیات - حقوق خانواده

الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی پیوسته

فقه و حقوق اسلامي

حسابداری

علوم اجتماعي (خدمات اجتماعي)

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت بازرگانی

علمی کاربردی حسابداری

تربیت بدنی مدیریت ورزشی

کاردانی ناپیوسته

مديريت بازرگاني

تربيت معلم آموزش زبان انگليسي

تربیت بدنی (مدیریت- مربیگری)

 

 

کاردانی پیوسته

علمی کاربردی حسابداری

5

دانشکده علوم پایه

کارشناسی ارشد

آمار - آمار ریاضی

آمار- آمار اقتصادی و اجتماعی

کارشناسی پیوسته

آمار و سنجش